Matlaging

Matlaging


Matlaging er en kreativ uttrykksform. Noen går til og med så langt som å kalle det kunst. Det er i alle fall ingen tvil om at det er en fysisk og skapende aktivitet som tar i bruk alle sanser, både smak, lukt, hørsel, syn og berøring.


Vi et godt utstyrt kjøkken med induksjonskomfyr og varmluftsovn. Og flere ganger i uken lager vi mat til alle som er på huset (Når vi lager middag beregner vi til ca. 20 personer). Maten blir solgt til kostpris, ca. 30,- kroner pr. person.


Kjøkkenet er, som resten av huset; et verksted som er åpent for alle. Om man trenger litt opplæring på for eksempel det å lage store kvanta, så får man hjelp til det! Og du vil ikke bli stående alene ved grytene - vi samarbeider om å få maten på bordet.


Matlaging til arrangement

I løpet av året har vi faste arrangementer og feiringer. Sommerfest i juni, skalldyraften i september og julebord i desember. I tillegg har vi jule- og 17.mai-frokost, kulturkvelder, seminarer og besøk. Ved alle disse anledningene er maten viktig.


Temadager på kjøkkenet

I perioder har vi hatt temadager på kjøkkenet, for å utfordre oss selv og lære noe nytt. Lenge var ”vegetar-fredag” fast på programmet etter initiativ fra noen grønnsaksentusiaster. Som på resten av husets verksteder er det mulig å arrangere workshops, enten selvdrevet/frivillig på bakgrunn av egen kompetanse, eller med innleid instruktør. Så meld inn din interesse.